база

Балустри

Balustrades

Едни от най-изтънчените и красиви каменни изделия това са балустрите. Използват се като парапети за тераси, но със същия успех могат да се ползват и за парапет на стълбище.

Множеството от балустри се нарича балустрада. Особеното при балустрите е, че те започват и завършват със специални колони. Разбира се това не е задължително, но е по-красиво.

Реденето на балустрите в балустрадата си има правило - най-голямото разстояние между две балустри да не е по-голямо от размера на квадрата, който и слъжи за основа. Ако това не е спазено се получава странно изглеждаща рехава и рядка балустрада.

Както споменах по-горе, балустрадата започва и завършва с колона. Ако дължината на терасата е голяма, това разстояние може да се раздели с една, две или повече колонки. Ако терасата има форма на многоъгълник, на всеки ъгъл се поставя колона. Тези колони, както и по-големите им събратя си имат специална основа и шапка.

Самите балустри биват най-общо два вида - струговани и фрезовани.

Стругованите балустри са масовите "кръгли балустри" - с квадратна основа и централно осева симетрия получена чрез въртене около най-дългата им ос.

Фрезованите балустри са доста трудоемки за изработко, което води до доста по-високата им цена. Познават се по това, че са "ръбести", а заоблянията им са по малките им страни.